سديم   Na

1-اعمال:

* کاتیون اصلی مایعات خارج سلولی است.

* به همراه پتاسیم و کلر الکترولیت اصلی بدن دام بوده و در توازن اسید و باز بدن نقش دارد.

* برای فشار اسمزی ضروری است.

* برای انتقال مواد مغذی به سلولها و خروج مواد زائد از سلولها ضروری است.

* در اشتها مشارکت دارد.              

* در تنظیم آب بدن نقش دارد.

* به کنترل PHمعده کمک می کند.

* برای انقباض ماهیچه های اسکلتی و قلبی ضروری است.

* برای جذب و متابولیسم قند ها و اسید های آمینه ضروری است.

* در انتقال امواج عصبی نقش دارد.

* در پمپ سدیم پتاسیم مشارکت دارد که برای نقل و انتقال گلوکز،اسید های آمینه و فسفات به داخل سلول و یونهای کلسیم ،هیدروژن ،بی کربنات ،پتاسیم و کلر به خارج سلول ضروری است.

* جزئی از نمک های بزاق است که می تواند نقش بافری برای اسید های حاصل از تخمیر شکمبه نشخوارکنندگان داشته باشد .

2- کمبود:

الف-علائم عمومی :

* کاهش راندمان غذایی

* کاهش راندمان تولید مثل از طریق کاهش باروری در نرها

* کاهش اشتها و وزن بدن

* درخشش چشم ها و پوشش بدن کاهش می یابد

* کاهش رشد

ب-علائم کمبود در نشخوارکنندگان:

* گند خواري (انحراف اشتها )

* حریص بودن برای مصرف نمک

* کاهش تولید شیر

* ناهماهنگی در راه رفتن

* لرزیدن

* کم شدن آب بدن

ا* ختلالات قلبی

* خونریزی مداوم

ج-علائم کمبود در طیور:

* کاهش تولید و اندازه تخم مرغ

* افزایش خود خوری و پر ریزی

* ضعیف شدن و غیرطبیعی شدن استخوانها

* کراتینه شدن قرینه چشم ها

* کاهش جوجه در آوری

* کاهش احتمالی عملکرد سیستم ایمنی

3- منابع مورد استفاده:

منبع

مقدار عنصر(درصد)

زیست فراهمی نسبی

ملاحظات

بی کربنات سدیم

27

بالا

 

کلرید سدیم (نمک)

40

بالا

 

فسفات سدیم (بدون فلوئور شده )

9/4

بالا

 

کربنات سدیم

37

بالا

 

سسكوئي کربنات سدیم  

5/30

بالا

 

سلنات سدیم

46/12

بالا

 

سلنیت سدیم

6/26

بالا

 

سولفات سدیم

27/14

بالا

 

مواد معدني درتغذيه دام و طيور

لینکهای مفید

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت پاورین فید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگده دامپزشگی شهید بهشتی

جزئیات تماس

آدرس : تهران - خیابان ستارخان - کوچه چهارم - پلاک 23 - طبقه اول

تلفن : 02166554116

02166532197 -02166532170

فکس: 02166532572

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نقشه شرکت

 

ما را دنبال کنید..